اصلاحیه‌های «خوب، بد، جلف» انجام شده است

tamashagram telegram
<