برای 77 سالگی الماس سیاه هالیوود، «مورگان فریمن»

tamashagram telegram
<